Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2019

pomsa
7032 3e44 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaszydera szydera
pomsa
7002 4b2c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaszydera szydera
pomsa
3736 533f
Reposted frommariola mariola viaszydera szydera
pomsa
5687 1c38 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viaszydera szydera
pomsa
8761 ddab 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaszydera szydera
pomsa
jestem do znikania

chcę niczym świadczyć 
niczego wziąć niczego mieć 
nikogo zatrzymać

i te żal się Boże podróże 
żeby mnie było więcej 
żeby mi się dużo widziało

jestem wszystkim czego nie mam 
furtką bez ogrodu
— Miłobędzka
Reposted frommerkaba merkaba viaszydera szydera
pomsa
2311 a22b
Reposted frompunisher punisher viaszydera szydera
pomsa
5920 1b09 500
Reposted fromnajlepsza najlepsza viaPoranny Poranny
pomsa
pomsa
Ona, jak wszyscy, którzy żyją z własnej wrażliwości, miała w sobie niepokój.
— Barbara Wrzesińska, Każdy zna inny kawałek Agnieszki [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
pomsa
Brał sobie do serca słowa bez znaczenia i stał się bardzo nieszczęśliwy.
— “Mały Książę” Antoine de Saint-Exupry
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianyaako nyaako
pomsa
5451 2d74
Reposted fromzupabananowa zupabananowa vianyaako nyaako
pomsa
4517 a5b4 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viaiblameyou iblameyou
pomsa
6796 9190 500
Reposted frombisia bisia viaiblameyou iblameyou
pomsa
0636 0b8c 500
Reposted fromlsx lsx viaDOBRADUPA DOBRADUPA
pomsa
Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu różne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i też nie mam sensu.
— Różewicz
Reposted frommathema mathema vianyaako nyaako
pomsa
9328 19f8 500
Reposted fromsavatage savatage viaszarakoszula szarakoszula
pomsa
7595 f664
Reposted fromGIFer GIFer viaszarakoszula szarakoszula
8109 9887
Reposted frombaboooshka baboooshka viaszarakoszula szarakoszula
pomsa
[...] mówiła nie wiele, prawie nic, cichym, ciągnącym się głosem. W gruncie rzeczy była wściekle uparta, ale cała jej wola, nie skierowana do żadnego czynu, obracała się jakby przeciw niej samej. Była demonem, ale jedynie wobec samej siebie, i systematycznie niszczyła w sobie wszystko, co mogło ją do innego, bardziej czynnego życia pobudzić. Poza tym była niesłychanie dobrą, łagodną i do przesady delikatną. Wiedziała prawie zawsze ukryte myśli ludzi, którzy z nią mówili, a przynajmniej Bungo nic absolutnie ukryć przed nią nie umiał. Panny takie zdarzają się jeszcze czasem na Litwie, ale jest to rasa wymierająca.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz "622 upadki Bunga"
Reposted fromtutaj tutaj viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl