Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2017

pomsa
8293 baff 500
Reposted fromkyte kyte viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
pomsa
7851 0ae1 500
Reposted fromtfu tfu viajointskurwysyn jointskurwysyn
pomsa
pomsa
W naszym życiu nic nie jest na stałe. Na tym polega jego urok. Życie to chaos. Ale głęboko wierzę, że ludzie, którzy się obok nas pojawiają dzielą się na dwie kategorie. Czasami znajdujemy osobę, która będzie z nami na lata, a czasami zjawia się obok nas ktoś na chwilę. Na sezon. Jak kolekcja wiosna/lato, jesień/zima. Ktoś, kto jest z nami z określonego powodu. Ktoś, kto nas czegoś nauczy. O sobie albo o świecie. I siebie również. Ktoś, kto da nam dużo przyjemności. Obudzi w nas uczucia, które – wydawałoby się – dawno w nas przygasły. Ktoś, kto nas zmieni. A później po prostu odejdzie.
— Piotr C.
Reposted fromdreamadream dreamadream viaBeLikeBlair BeLikeBlair
pomsa
Reposted fromjasminum jasminum viaBeLikeBlair BeLikeBlair
5038 48de
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaPoranny Poranny
pomsa
4184 afd4
Reposted fromkrzysk krzysk viaszydera szydera
pomsa
Był sobie chłopiec, którego pokochałam.
I przez kilka krótkich chwil – trwających tyle co oddech, co szept – pomyślałam, że może i on mnie kocha.
— B. C. Cherry
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaszydera szydera
pomsa
7376 c7ac 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaszydera szydera
6424 df8c 500

- Emilie Hebert “Beauty&Food” 

Reposted fromczarnybez czarnybez viaszydera szydera
pomsa
w życiu najtrudniejsze jest odkrywanie swojej tożsamości. Czy ta whisky rzeczywiście ci smakowała, czy może tak ci się wydawało, bo smakowała twoim kolegom? Czy kupiłeś ten telefon dla siebie, czy żeby pokazać, że cię stać? Czy słuchasz tej muzyki dlatego, że ci się podoba, czy dlatego, że słuchają jej twoi znajomi, a ty boisz się przyznać, żeby cię nie wyśmiali? Co jest naprawdę twoje? Z takich drobnych rzeczy układa się nasza tożsamość. Kiedy wiesz, co naprawdę lubisz, trochę bardziej wiesz, kim jesteś.  
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromdreamadream dreamadream viaszydera szydera
pomsa

zaopatrz się w kogoś na jesień.

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaszydera szydera
7400 89aa
Reposted frompussyporn pussyporn viaszydera szydera
pomsa
3978 270c 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viamaardhund maardhund
pomsa
2963 ddb3
Reposted from0 0 viapannakies pannakies
7418 809b
pomsa
Przy okazji doradzę: staraj się być samowystarczalny, tak żeby nie zależeć od nikogo finansowo, emocjonalnie, seksualnie, nie uzależniaj się od jednej osoby. Moja ukochana dewiza, wzięta od Asimova, brzmi: "Niech zmysł moralny nie skłoni cię nigdy do niewłaściwej decyzji, zmysł moralny potrafi sprowadzić na manowce."
— Jerzy Vetulani
Reposted fromkyte kyte viapannakies pannakies
pomsa
Gdy ci coś wpada do oka, pamiętaj, że to odrobina kosmosu.
— Julian Tuwim.
Reposted fromnutt nutt viapannakies pannakies
pomsa
Reposted fromdziecko dziecko viapannakies pannakies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl