Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2017

9594 ee41
Reposted frommymommademedoit mymommademedoit viaPoranny Poranny
5175 c936 500

almavio:

Douglas Kirkland
In bed with Marilyn, 1961

Reposted fromLittleJack LittleJack
pomsa
Pierwszy raz pokochałem kogoś naprawdę - i tak bardzo nie w porę, bardzo niepotrzebnie.
— Wspomnienia Ryszarda Gerta, Kominy. Oświęcim 1940-1945
Reposted frompatronus patronus viacalineczka calineczka
pomsa
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaromantycznosc romantycznosc
pomsa
Spotykasz kogoś i nie wiadomo dlaczego, zatrzymujesz się właśnie przy tej osobie, a ona przy tobie. Zawsze warto się zatrzymać. Byłoby cudownie, gdybyśmy zatrzymywali się częściej.
— Jacek Bławut, "Bilans dokumentalisty. Jakim cudem może być człowiek", Kino 10/12
Reposted from1923 1923 viaromantycznosc romantycznosc
pomsa

Kiedy przyszli po Żydów, nie protestowałem. Nie byłem przecież Żydem.

 Kiedy przyszli po komunistów, nie protestowałem. Nie byłem przecież komunistą. 

Kiedy przyszli po socjaldemokratów, nie protestowałem. Nie byłem przecież socjaldemokratą. 

Kiedy przyszli po związkowców, nie protestowałem. Nie byłem przecież związkowcem. 

Kiedy przyszli po mnie, nikt nie protestował. Nikogo już nie było.

— Martin Niemöller, Der Weg ins Freie (1946)
Reposted from1923 1923 viacalineczka calineczka

July 31 2017

pomsa
Na początku będzie bolało. Będzie Cię parzyć. Będą koszmary. Będzie tęsknota. Będzie złość. Będą łzy. Pozwól sobie na to. Zadbaj o siebie. Nie ponaglaj. Nie poganiaj czasu. Obiecuję, że któregoś dnia otworzysz oczy i uświadomisz sobie, że zasługujesz na więcej. Uzmysłowisz sobie, że to nie miłość. Przestaniesz go idealizować. Postawisz na siebie. Przypomnisz sobie jakie masz marzenia. Dasz sobie szansę na życie. I on nagle zniknie. Może nie od razu, może nie tego samego dnia, ale będzie się zacierał. Będzie wygasał. I stanie się cud. Odzyskasz miłość do samej siebie.
— N. Belcik
pomsa
9819 4c1b 500
Reposted frommoomins moomins viacorvax corvax
pomsa
3534 bea5
Reposted frommisterpeter misterpeter viaPoranny Poranny
pomsa
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
pomsa
Właśnie nadeszło Kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojchech Kuczok
Reposted frommoscow moscow viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
pomsa
1590 13e0
Reposted fromqb qb vialittlefool littlefool
pomsa
Najbardziej w życiu boję się tego, że moje serce będzie kiedyś biło nad urodzinowym tortem tragicznie pełnym świeczek i wtedy pomyślę, że mój czas minął, a ja nic nie przeżyłam. Przecież tylko dla przeżyć warto żyć. I dla tego, aby móc je komuś potem opowiedzieć.
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
Reposted fromxalchemic xalchemic viapannakies pannakies
pomsa
Kiedy zobaczyłam Cię po raz pierwszy - dni uciekały, byliśmy mocno zakręceni, zatracałam się w każdej wiadomości, kolekcjonowałam każdy kawałek Twojej inności. Kiedy zobaczyłam Cię po raz drugi ból powoli wysychał, miłość zgubiła dumę. Uważaj jak wychodzisz.
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viaPoranny Poranny
pomsa
4952 6879 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaPoranny Poranny
pomsa
1608 b267
Reposted frombearded bearded viapannakies pannakies
pomsa
1831 49c3
pomsa
Niektórzy ludzie twierdzą, że zawsze trzeba walczyć do końca. Pomimo wszystko, wbrew sobie i wszystkiemu. Może mają rację. Ja jednak uważam, że każda walka ma swój koniec. Czasami i Ty musisz przestać walczyć. Nie z powodu dumy, lecz z szacunku do siebie. Po to by móc jeszcze się uśmiechać i mieć normalne życie. Nie czekaj na cud. Pieprzonych cudów nie ma…
— Rafał Wicijowski
Reposted fromwaflova waflova viaPoranny Poranny
pomsa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl