Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2017

pomsa
Po pierwsze - trzeba rozpalić ogień. Kobieta musi dążyć do tego, by gorąco płonąć, płonąć pasją, słowami, ideami i pragnieniem tego, co naprawdę kocha. Cokolwiek to jest
— Clarissa Pinkola Estes "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromhormeza hormeza vianyaako nyaako
pomsa
Reposted frommeem meem vianyaako nyaako
pomsa
9470 2b45 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaatramentovva atramentovva
pomsa
0185 b52e 500
Andrzej Żuławski - "O niej"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
pomsa
0188 8527 500
Andrzej Żuławski - "O niej"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
pomsa
8591 1115 500
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
7545 8d94
3417 0185 500

Reposted fromink ink viamaardhund maardhund
pomsa
Miała w głowie zupełny chaos. Tak jakby ktoś wziął jej czaszkę w dłonie i bardzo mocno nią potrząsnął, powodując krwawy karambol myśli i przeczuć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaister ister
8702 6d5b 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaister ister
4470 17e7 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed
pomsa
pomsa
4635 ac43
Reposted fromspring-flow spring-flow viapannakies pannakies
pomsa
pomsa
pomsa
- Czego ci najbardziej brakuje?
- Ludzi, od których się oddaliłem.
— Humans of New York: Stories
3576 127a 500

ever-is:

There’s nothing to dislike about this photo 10/10

pomsa
9770 38f9
przepraszam za kłopot
Reposted fromnonono nonono viajointskurwysyn jointskurwysyn
pomsa
Ponieważ prawie od dzieciństwa myślał o samobójstwie, to pragnąc go przekonać, że końca nie ma sensu przyspieszać, bo i tak nastąpi, posłużyłem się historyjką, jak to człowiek płynie łódką w kierunku wodospadu, który ją i jego tak pochłonie, a w łódce jest do wyboru kaktus i fotel. Czy ma sens - mówiłem - by w oczekiwaniu na nieuchronny koniec siedzieć przez cały czas na kaktusie zamiast na fotelu? Odpowiedział mi wtedy, że on nie widzi w ogóle sensu w bezsensownym oczekiwaniu i wyskoczy z łódki.
— Z. Beksiński o T. Beksińskim (M. Grzebałkowska, "Beksińscy. Portret podwójny")
Reposted fromciarka ciarka viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl