Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2017

pomsa
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromweightless weightless viaszydera szydera
pomsa
9940 715b 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viaszydera szydera
pomsa
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll 'Ucząc psa czytać'
Reposted fromniewychowana niewychowana viaszydera szydera
7839 48f3
Reposted fromapkinesis apkinesis viaszydera szydera
pomsa
Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Lęk wypełnia nasze życie jak powietrze, zagęszcza je, poruszamy się po nim, pływamy w nim, brodzimy w nim po kolana. [...] Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy.
— Jakub Żulczyk - O lęku
pomsa
3145 e8d7
Reposted fromarwen arwen viaszydera szydera
pomsa
pomsa
- Naprawdę mnie szukałeś?
- Całe życie.
— Tatia i Szura, 'Jeździec Miedziany'
Reposted fromhope hope viapanimruk panimruk
pomsa
pomsa
pomsa
9112 c020 500
Reposted fromtereska tereska viaszydera szydera
pomsa
5032 388b
Reposted fromfelicka felicka viaszydera szydera
pomsa
5990 b1f5
Reposted fromlaters laters viaszydera szydera
pomsa
8524 55a6 500
pomsa
6141 6899 500
"Ości" 20
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaszydera szydera
pomsa
Kobiety znoszą to o wiele gorzej, może dlatego, że w dzieciństwie, składa im się znacznie większe obietnice szczęścia niż mężczyznom.
— Jakub Żulczyk
2812 bf9b 500
Reposted fromtwice twice viamaardhund maardhund
pomsa
Reposted fromjasminum jasminum viamaardhund maardhund
pomsa
Większość ludzi jest razem, żeby nie być samemu, ale niektórzy chcą magii.
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert vianyaako nyaako
pomsa
Lubię, gdy porno ma jakiś sensowny scenariusz, fabułę, przedstawia konkretna historię. Gdybym chciał obserwować, jak coś pierdoli się bez powodu, spojrzałbym na swoje życie.
— Piotr C "Brud"
Reposted fromatlantyda atlantyda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl