Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2018

pomsa
7629 3077
Reposted fromzelbekon zelbekon viaPoranny Poranny
pomsa
pomsa
pomsa
2492 c5fe 500
Andrzej Stasiuk "Przez rzekę".
Reposted fromPoranny Poranny viajointskurwysyn jointskurwysyn
7343 f5c2 500
pomsa

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue, "Skradzione dziecko"
pomsa
2676 605b 500
Jerusalem Street Art

September 12 2018

pomsa
Nie oddzwonię, nie odpiszę. Obie dłonie mam zajęte spróbuj źle o mnie nie myśleć.
— Małpa & Włodi- Po sygnale
Reposted frompastelowe pastelowe viajointskurwysyn jointskurwysyn
pomsa
Nikt nie lubi chwil, gdy musi spojrzeć w oczy własnej winie". 
— Charlotte Link
pomsa
3069 3b8c
pomsa
pomsa
9106 be4f 500
Reposted frommakle makle viajointskurwysyn jointskurwysyn
pomsa
pomsa
9592 e31b

September 11 2018

pomsa
5509 e4a0 500
Reposted fromcensoredanon censoredanon viaknurek knurek
pomsa
3942 3073
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr viaflesz flesz
pomsa
Ucieczki
Reposted fromEmisja Emisja viaszydera szydera
pomsa
5430 1ce3
Reposted fromrubinek rubinek viaszydera szydera
5880 93f8
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl