Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2019

pomsa
5249 1481 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapannakies pannakies
pomsa
Jeśli ktoś kocha nas aż tak bardzo, to nawet jak odejdzie na zawsze, jego miłość będzie nas zawsze chronić.
— J.K Rowling
pomsa
1133 4069 500
Prawdziwa historia prawie wszystkich dinozaurów.
pomsa
I co by tu mówić.
Ja tak czekałam, 
bo bardzo lubiłam sobie moje nawyki, czułam się wtedy bezpiecznie. 
I Ty stałeś się takim moim nawykiem.
Jak te ciepłe bułki, kawa rano, ulubiona pościel, godzina wstawania.
I ciągle nie umiem się odzwyczaić, od myśli do Ciebie, 
które same się zaplanowały i wpisały w grafik. 

Reposted byCattleyaiammistake
pomsa
5645 65c3 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viajointskurwysyn jointskurwysyn
pomsa
pomsa
1139 9d50 500
stay tuned
1319 9ba9 500
Reposted fromerial erial viapannakies pannakies
pomsa
5040 74d6 500
A.Świrczyńska
Reposted fromdecepcion decepcion viaDreamsMayCome DreamsMayCome
pomsa
Ręce mam teraz bardziej spokojne,
do miasta już tak się nie rwę.
Wciąż lubię wiatr i trochę czytam.
Jestem wciąż niejasna, niesyta.
— Osiecka
Reposted frommathema mathema viaDreamsMayCome DreamsMayCome
pomsa
 Ponieważ oprócz chwil idealnych i doskonałych, których jest naprawdę mało, życie składa się z wtorków, czwartków i godziny trzynastej.
— Małgorzata Halber – Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromIriss Iriss viaDreamsMayCome DreamsMayCome
pomsa
0714 bb6d 500
Reposted fromsoftboi softboi viaDreamsMayCome DreamsMayCome
pomsa
5613 0a88 500
Reposted fromnutt nutt viaDreamsMayCome DreamsMayCome
pomsa
Nasza kultura opiera się na nadmiarze, nadprodukcji, w rezultacie czego nasze doświadczenie zmysłowe stopniowo coraz bardziej traci na wyrazistości. Warunki współczesnego życia - materialnej obfitości, namnożenia rzeczy - osłabiają naszą zdolność odczuwania. (...) Dziś ważne jest uleczenie naszych zmysłów. Musimy się nauczyć więcej widzieć, słyszeć i odczuwać.
— Susan Sontag, "Przeciw interpretacji i inne eseje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaiblameyou iblameyou
pomsa
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromlovvie lovvie viaiblameyou iblameyou
pomsa
Życie ciągle odwraca naszą uwagę: nawet nie mamy czasu zorientować się od czego.
— Franz Kafka.
Reposted fromnutt nutt viaiblameyou iblameyou
pomsa
9967 c810 500
Reposted fromkarahippie karahippie viaiblameyou iblameyou
pomsa
9097 ba2c 500
Reposted fromoll oll viaiblameyou iblameyou

February 10 2019

pomsa
8775 c708
Reposted fromsiostry siostry viafreeway freeway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl