Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

pomsa
Tak mi się (...) bez Ciebie nic nie podoba...
— Agnieszka Osiecka
Reposted frommaybelater maybelater viaunsteadyshy unsteadyshy
pomsa

Nie skreślaj mnie
ze spisu pilnych marzeń,
nie spychaj w cień,
pod stos wyblakłych gazet.

Nie skreślaj mnie
na liście do zachwytu,
nie zmieniaj w biel
szarości wspólnych świtów.

Nie skreślaj mnie.
Podkreślaj mnie.

Nie skreślaj mnie
w podpisach tatuaży,
nie wmawiaj, że
nasz sen się nie przydarzył.

Nie skreślaj mnie
z albumu słodkich wzruszeń,
nie spalaj zdjęć
i wyznań nie retuszuj.

Nie skreślaj mnie.
Podkreślaj mnie.

Nie skreślaj mnie,
ja nie dam się zapomnieć,
czy chcesz, czy nie,
twe myśli wrócą do mnie.

Nie skreślaj mnie,
pojawię się na nowo
i skreślę cię,
by zniknąć razem z tobą.

Nie skreślaj mnie.
Podkreślaj mnie.

— Sławomir Wolski "Nie skreślaj mnie"
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaunsteadyshy unsteadyshy
pomsa
Brakuje nam słów, ponieważ ich pula jest tak ogromna i mamy tak wiele do stracenia. Boimy się powidzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne co możemy powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic. 
— Grey's Anatomy 13x16
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viaPoranny Poranny
pomsa
Sądzę, że powinniśmy czytać tylko ten rodzaj książek, które nas ranią i przeszywają (…) Potrzebujemy książek, które wpływają na nas jak katastrofa, które głęboko nas zasmucają, jak śmierć kogoś, kogo kochaliśmy bardziej niż siebie samych, jak wygnanie go do lasu z dala od kogokolwiek, jak samobójstwo. Książka musi być siekierą dla zamarzniętego morza wewnątrz nas.
— Kafka
pomsa
1158 ad91 500
Reposted fromqbshtall qbshtall viaiblameyou iblameyou
pomsa
Jeśli zdecydujesz się kiedykolwiek odejść od kogoś nie zapomnij o tym aby się z nim pożegnać. 
I bez względu na to co łączyło Cię z tym człowiekiem, nie uciekaj bez słowa.
Nikt z nas nie zasługuje na takie zakończenie.
— Włóczęga
Reposted fromznikajac znikajac viacharminggirl charminggirl
pomsa
"Your naked body should only belong to those who fall in love with your naked soul."
— Charlie Chaplin in a letter to his daughter, Geraldine
Reposted frommyname myname viaDreamsMayCome DreamsMayCome
2488 d6f8 500

xaravaggio:

John William Waterhouse, Lamia ( 1905 ) DETAIL
Reposted fromLittleJack LittleJack viaDreamsMayCome DreamsMayCome
pomsa
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viabrzask brzask
pomsa
"Człowiek wmówił sobie, że ma za krótkie życie, w związku z czym zwykł się tłumaczyć ustawicznym brakiem czasu. Tylko, powiedzmy, gdyby żył dwa razy dłużej, miałby go więcej? Wątpię. Jeśliby komuś udało się skonstruować zegar, który odmierzałby człowiekowi czas zmarnowany, pusty, i czas pełny, poświęcony jakiemuś pożytkowi, choćby własnemu, okazałoby się, że większość życia zmarnował. Więc może i tak życie dane jest nam w nadmiarze."
— - Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viabrzask brzask
6547 a409 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viabrzask brzask
pomsa
Reposted fromthetemple thetemple viabrzask brzask
2747 e3f1 500

silly-slacker-person:

Do they just inch over when the sun moves?

3592 3f55 500
Reposted fromamatore amatore viaatramentovva atramentovva
pomsa
9858 d8c8 500
Reposted fromPoranny Poranny viaatramentovva atramentovva

March 14 2017

2729 586a
Reposted fromerial erial viaszydera szydera
2717 558b 500
Reposted fromerial erial viaszydera szydera
8046 fc20
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaszydera szydera
1375 dcbf 500

nitrqin:

IG - @matthew.shaww

Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl