Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2018

pomsa
7437 c5dd 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viaPoranny Poranny
pomsa
5580 1a58
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaPoranny Poranny
pomsa
5549 05b3 500
pomsa
9689 a665 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
pomsa
3534 bea5
pomsa
Reposted fromshakeme shakeme
pomsa
pomsa

May 20 2018

1248 4218 500
Reposted fromfunkthis funkthis viaszarakoszula szarakoszula
pomsa
8381 ffe6 500
Reposted fromteijakool teijakool viaunsteadyshy unsteadyshy
pomsa
3069 86ae 500
8bit stories
Reposted fromPoranny Poranny
pomsa
7377 6071 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacasanovared casanovared
pomsa

Ten, kto walczy z potworami, niechaj baczy, by sam nie stał się potworem. Gdy długo spoglądasz w otchłań, otchłań patrzy też na ciebie. 

— Friedrich Nietzsche - Poza dobrem i złem
pomsa
- Zastanawiałaś się kiedyś dlaczego cierpisz?
- Tak. Dlatego, że zaufałam nieodpowiednim osobom, a powinnam zawsze ufać przede wszystkim sobie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacasanovared casanovared
pomsa

Wędrowcy są zawsze wędrowcami wbrew własnej woli, inaczej zaliczają się do kategorii turystów lub wycieczkowiczów. 

— Leopold Tyrmand
Reposted fromcatchmelater catchmelater viaiblameyou iblameyou
pomsa
Rozpamiętywanie każdego uczucia prowadzi do jego nasilenia.
— Bogdan Wojciszke
Reposted fromirmelin irmelin viajointskurwysyn jointskurwysyn
pomsa
"Tęsknota to jest słowo na Ż: żarzy się, żagwi, żałuje, żebrze. Tęsknota to jest słowo na B: boli, blisko, bardzo, beznadziejnie, bez końca. Tęsknota to jest słowo na T: Ty."
- A. Janko
Reposted frommerkaba merkaba viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl