Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

pomsa
Reposted fromFlau Flau viaszydera szydera
pomsa
pomsa
Reposted bybookartcytatyworldweirdwebfine-artsE-ARTniedoskonaloscMuska
pomsa
4067 e37b 500
Reposted bybookartE-ARTcytatyfine-artsworldweirdweberedvarethoutofmyheadeternaljourney

November 08 2018

pomsa
7560 3f87 500

j'ai tué ma mère. (2009)

Reposted fromblueberries blueberries viaszydera szydera
pomsa
9669 0877
Reposted fromoll oll viaszydera szydera
pomsa
https://www.pisf.pl/cache/images/resizeCrop_720x480/files/aktualnosci/2018_04/zimnawojna.JPGhttps://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/RI5ktkqTURBXy8zOTg0YTlkOTY0NDE4NmU0MDg2NjA1YmNkYmY3NjFkMy5qcGVnk5UDAEDNBADNAkCTBc0DFM0BvJUH2TIvcHVsc2Ntcy9NREFfLzIzMzdjOWZkNmI5MzFlZTZjYjBkMjNkY2JhMjU4YTlkLnBuZwDCAAZimna wojna (2018)
pomsa
Milan Cathedral by Valerio D’Ospina
Reposted fromcorvax corvax viajointskurwysyn jointskurwysyn
pomsa
Jest więzienie. W celi jest więzień, na wieży strażniczej jest strażnik. Ci dwaj są jedną osobą. Więzień jest jednocześnie swoim własnym strażnikiem, strażnik jest jednocześnie swoim własnym więźniem. Ale ci dwaj, więzień i strażnik, nie widzą, że każdy z nich jest jednocześnie jednym i drugim. Nie widzą tego, że są jedną osobą, bo są rozdzieleni, a są rozdzieleni, bo nie widzą, że są jedną osobą. Sytuacja iście arcywięzienna, bezwyjściowa. Bo kiedy nawet od czasu do czasu zdarza się więźniowi uciec z celi i z gmachu więzienia, to ucieka on ze swoim niewidzialnym strażnikiem na karku i w konsekwencji to, co wydawało mu się być wolnością, okazuje się być jedynie inną formą więzienia. Tak samo strażnik wracający po służbie do domu w miasteczku zabiera pod czapką niewidzialnego więźnia i nocą budzi się spocony i przestraszony, bo śni mu się to, co może śnić się strażnikowi, to mianowicie, że więzień czmychnął z więzienia. I choć mógłby ktoś powiedzieć, że - pomimo wszystko - jeden jest bardziej nieszczęśliwy (więzień), a drugi mniej (strażnik), to nie ma pomiędzy nimi istotnej, jakościowej, prawdziwej różnicy, jako że zarówno jeden, jak i drugi nie są szczęśliwi.
Ty jesteś tym więźniem i tym strażnikiem, celą i wieżą strażniczą, całym gmachem więzienia i całą tak zwaną wolnością.
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan viajointskurwysyn jointskurwysyn
pomsa
Każdy w sobie nosi te miliardy gwiazd, gasnących powoli jedna po drugiej, zjadanych przez troski, choroby, nieszczęścia i kataklizmy, ale dużo ich – gwiazd, niezliczenie, miliardy i jeszcze ciągle nowe się rodzą, i może to jest to właśnie, co trzyma nas. Może to jest to, ten ciężki cud, za sprawą którego udaje się jednak wyleźć z mroków jamy na powierzchnię, i żyje się dalej. Świeci się dalej.
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan viajointskurwysyn jointskurwysyn
pomsa
8019 9fe2
Reposted fromzciach zciach viaPoranny Poranny
9072 4ba6
Reposted fromfission fission viaPoranny Poranny
pomsa
8286 c49c 500
Reposted frommangoe mangoe viaszydera szydera
pomsa
pomsa
3071 3690
Reposted fromonlyman onlyman viaszydera szydera
pomsa
9475 9294 500
Reposted frommakle makle viaszydera szydera
pomsa
7784 d088 500
nagłówek na sobotę (1928)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaszydera szydera
8109 9887
Reposted frombaboooshka baboooshka viaszydera szydera

November 07 2018

pomsa

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viaszydera szydera
pomsa
Jeszcze jedno. Wygrasz, kiedy zdasz sobie sprawę, że każdy może cię zranić, nawet ludzie, po których się tego nie spodziewasz. Jeśli będziesz o tym pamiętać... nie zdołają uderzyć cię tak mocno, żebyś się nie podniósł.
— Samantha Young - "Ostrożnie z miłością"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl